Day pricing

Name Price
SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS (THE WHOLE DAY) +40zł
CONSULTATION + REVIEW AND TREATMENT PLAN 120zł
MINI CONSULTATION 100zł
MICROSOPIC CHECKUP 220zł
LOCAL ANAESTHESIA 50zł
COMPUTER ANESTHESIA – The Wand 100zł
DRESSING / TEMPORARY FILLING 140zł
FUJI – PROTECTIVE DRESSING 170zł
FUJI – REGENERATING TEMPORARY FILLING 220zł
TOOTH OPENING 130zł
CERVICAL FILLING 260zł
LIGHT CURE FILLING (SMALL) 290zł
LIGHT CURE FILLING (MEDIUM) 320zł
LIGHT CURE FILLING (LARGE) 350zł
HIGHLY AESTETIC COMPOSITE FILLING (SMALL) 340zł
HIGHLY AESTETIC COMPOSITE FILLING (LARGE) 400zł
TOOTH RESTORATION 410zł
TOOTH RESTORATION WITH A DOWEL 440zł
TOOTH RESTORATION WITH FIBREGLASS 560zł
DENTINE PIN 100zł
ULTRASONIC SCALING – 1 ARCH 180zł
ULTRASONIC SCALING – 2 ARCHES 240zł
SANDBLASTING – 1 ARCH 180zł
SANDBLASTING – 2 ARCHES 240zł
FLUORIDATION 200zł
FLUORIDATION (AFTER SCALING OR SANDBLASTING IN DENTA-MED) 110zł
FULL CLEANING PACKAGE (scaling, sandblasting ) 380zł
ICON ENAMEL INFILTRATION (1 TOOTH) 300zł
ICON ENAMEL INFILTRATION (2-3 TEETH) 280zł
ICON ENAMEL INFILTRATION (FROM 4 TEETH) 220zł
PULLING OFF THE ACRYLIC CROWN 160zł
PULLING OFF THE METAL CROWN 160zł
FITTING A CROWN (FOREIGN) 150zł
FITTING  A BRIDGE (FOREIGN) 210zł
DEAD TOOTH WHITENING ENDOPEROX (3 APPOINTMENTS) 320zł
WHITENING OVERLAY 860zł
WHITENING WITH BEYOND LAMP 960zł
IMPREGNATION (preventive treatment) 100zł
TREATMENT OF TOOTH HYPERSENSITIVITY – Basic treatment of nHAp serum 230zł
TREATMENT OF TOOTH HYPERSENSITIVITY – Complete DeSensiDent treatment 390zł
STANDARD INLAY – TITANIUM (FILLING STRENGTHENING) 140zł
SHAPE – PROTECTIVE CROWN 140zł
USE OF DENTAL DAM 100zł
DEVITALISATION + ZINC OXIDE EUGENOL 160zł
INITIAL ROOT CANAL PREPARATION + ZINC OXIDE EUGENOL 210zł
Basic root canal treatment with the use of cold gutta-percha-simple treatment (the price includes anaesthesia and a dental dam)
ROOT CANAL TREATMENT (1 CANAL) 480zł
ROOT CANAL TREATMENT (2 CANALS) 590zł
ROOT CANAL TREATMENT (3 CANALS) 750zł

 

Checkup and consultation are free if the patient starts treatment in Denta-Med on the same day.

Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.

Name Price
SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS (THE WHOLE DAY) +40zł
CONSULTATION + REVIEW AND TREATMENT PLAN 120zł
MINI CONSULTATION 100zł
MICROSOPIC CHECKUP 220zł
LOCAL ANAESTHESIA 50zł
COMPUTER ANESTHESIA – The Wand 100zł
DRESSING / TEMPORARY FILLING 140zł
FUJI – PROTECTIVE DRESSING 170zł
FUJI – REGENERATING TEMPORARY FILLING 220zł
TOOTH OPENING 130zł
CERVICAL FILLING 260zł
LIGHT CURE FILLING (SMALL) 290zł
LIGHT CURE FILLING (MEDIUM) 320zł
LIGHT CURE FILLING (LARGE) 350zł
HIGHLY AESTETIC COMPOSITE FILLING (SMALL) 340zł
HIGHLY AESTETIC COMPOSITE FILLING (LARGE) 400zł
TOOTH RESTORATION 410zł
TOOTH RESTORATION WITH A DOWEL 440zł
TOOTH RESTORATION WITH FIBREGLASS 560zł
DENTINE PIN 100zł
ULTRASONIC SCALING – 1 ARCH 180zł
ULTRASONIC SCALING – 2 ARCHES 240zł
SANDBLASTING – 1 ARCH 180zł
SANDBLASTING – 2 ARCHES 240zł
FLUORIDATION 200zł
FLUORIDATION (AFTER SCALING OR SANDBLASTING IN DENTA-MED) 110zł
FULL CLEANING PACKAGE (scaling, sandblasting ) 380zł
ICON ENAMEL INFILTRATION (1 TOOTH) 300zł
ICON ENAMEL INFILTRATION (2-3 TEETH) 280zł
ICON ENAMEL INFILTRATION (FROM 4 TEETH) 220zł
PULLING OFF THE ACRYLIC CROWN 160zł
PULLING OFF THE METAL CROWN 160zł
FITTING A CROWN (FOREIGN) 150zł
FITTING  A BRIDGE (FOREIGN) 210zł
DEAD TOOTH WHITENING ENDOPEROX (3 APPOINTMENTS) 320zł
WHITENING OVERLAY 860zł
WHITENING PREVDENT OVERLAY 1260zł
WHITENING WITH BEYOND LAMP 960zł
WHITENING WITH ENAMEL PREVDENT REGENERATION 1810zł
IMPREGNATION (preventive treatment) 100zł
TREATMENT OF TOOTH HYPERSENSITIVITY – Basic treatment of nHAp serum 230zł
TREATMENT OF TOOTH HYPERSENSITIVITY – Complete DeSensiDent treatment 390zł
STANDARD INLAY – TITANIUM (FILLING STRENGTHENING) 140zł
SHAPE – PROTECTIVE CROWN 140zł
USE OF DENTAL DAM 100zł
DEVITALISATION + ZINC OXIDE EUGENOL 160zł
INITIAL ROOT CANAL PREPARATION + ZINC OXIDE EUGENOL 210zł
Basic root canal treatment with the use of cold gutta-percha-simple treatment (the price includes anaesthesia and a dental dam)
ROOT CANAL TREATMENT (1 CANAL) 480zł
ROOT CANAL TREATMENT (2 CANALS) 590zł
ROOT CANAL TREATMENT (3 CANALS) 750zł

 

Checkup and consultation are free if the patient starts treatment in Denta-Med on the same day.

Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.

Name Price
IMPLANTOLOGY CONSULTATION 170 zł
IMPLANT
* the price can be reduced in case of more implants
3060zł*
IMPLANT UNCOVERING (1 IMPLANT) 280 zł
IMPLANT TEMPLATE 610 zł
REMOVAL OF A NON-INTERGRATED IMPLANT 1710 zł
REMOVAL OF A NON-INTERGRATED IMPLANT AND BONE TISSUES REGENERATION 2810 zł

 

Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.

Name Price
Suturing and anaesthesia are included in the procedure price.
SURGICAL CONSULTATION 170 zł
TOOTH EXTRACTION SIMPLE 310 zł
TOOTH EXTRACTION DIFFICULT 420 zł
SURGICAL TOOTH EXTRACTION 480 zł
EXTRACTION OF A WISDOM TOOTH 440 zł
SURGICAL EXTRACTION OF A WISDOM TOOTH 530 zł
SURGICAL EXTRACTION OF AN UNERUPTED TOOTH 710 zł
SUTURING – SURGICAL DRESSING 110 zł
INCISION OF AN ABSCESS 220 zł
ENUCLEATION OF CYSTS 350-610 zł
HEMISECTION 340 zł
SURGICAL CLOSURE OF AN ORO-ANTRAL FISTULA 450 zł
SURGICAL CLOSURE OF AN ORO-ANTRAL FISTULA (after tooth extraction in Denta-Med) 350 zł
COLLECTION OF A TISSUE SAMPLE 180 zł
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION 210-340 zł
EXPRESS HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION 300 zł
BLEEDING TREATMENT AFTER TOOTH EXTRACTION (after a procedure in our clinic – free) 150zł
REMOVAL OF SUTURES (after suturing in our clinic – free)  110zł
BONE RECONSTRUCTION (BONE-REPLACEMENT PREPARATION) 1710 –
2760 zł
REMOVAL OF A MOVING TOOTH SECTION 120 zł
POCKET REDUCTION 190 zł
POCKET REDUCTION FOR A WISDOM TOOTH 220 zł
EXCISION OF A CHANGE ON ORAL MUCOSA 240-340 zł
TOOTH RESECTION 1-3 500 zł
TOOTH RESECTION 4-7 660 zł
WSTECZNE WYPEŁNIENIE KANAŁÓW PO RESEKCJI WIERZCHOŁKA MATERIAŁEM MTA 330 zł
REIMPLANTATION 610 zł
SZYNOWANIE ZĘBÓW PO URAZIE 280-500 zł
FRENECTOMY 300 zł
SURGICAL CROWN LENGTHENING (1 TOOTH) 180-290 zł
SINUS LIFT 2810 –
4460 zł
GINGIVOPLASTY 610-810 zł
APPLICATION OF PLATELET-RICH FIBER 440-610zł

 

Checkup and consultation are free if the patient starts treatment in Denta-Med on the same day.
Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.

Bonding to rodzaj mikroinwazyjnej odbudowy estetycznej zębów przy użyciu żywic kompozytowych. Rekonstrukcja ich powierzchni polega na przykryciu wypełnieniem drobnych ukruszeń i wyszczerbień, starć, a także przebarwień. Dzięki tej technice ingerencja w naturalną strukturę zęba jest niewielka i daje gwarancję szybkiej metamorfozy uśmiechu oraz znacznej poprawy jego wyglądu.

Name Price
KONSULTACJA PROTETYCZNo–ESTETYCZNA z pisemnym planem leczenia 170 zł
BONDING – metoda bezpośrednia 610zł
BONDING – projektowana przez technika (modele diagnostyczne i WaxUp w cenie) 810 zł
PLASTYKA DZIĄSŁA -wydłużenie korony zęba 390 zł

 

Prace oraz zabiegi nieujęte w cenniku wyceniane są indywidualnie

Name Price
PROSHODONTICS CONSULTATION

(the amount is deducted from the payment for prosthetic work)

170 zł
CROWNS
INDIVIDUAL CROWN IN A PORCELAIN DENTAL BRIDGE 1200 zł
FULL PROCELAIN CROWN 1790 zł
CROWN ON ZIRCONIUM 1890 zł
PORCELAIN CROWN ON IMPLANT WITH METAL BASE 2960 zł
PORCELAIN CROWN ON IMPLANT WITH ZIRCONIUM BASE 4170 zł
PORCELAIN INLAY,ONLAY 1610 zł
COMPOSITE INLAY,ONLAY 950 zł
COMPOSITE VENEER 660 zł
PORCELAIN VENEER 1990 zł
METAL CROWN – CAST 590 zł
COMPOSITE CROWN 850 zł
PROTECTIVE CROWN (TEMPORARY) PROTEMP 150 zł
WKŁADY
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY 490 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY PORCELANOWY 910 zł
ODBUDOWA ZRĘBU POD KORONĘ z użyciem włókna szklanego 540-590 zł
DENTURE
ACRYLIC DENTURE – MICRO 1-3 POINTS 520 zł
ACRYLIC DENTURE ABOVE 3 POINTS 980 zł
ACRYLIC DENTURE ABOVE 10 POINTS 1320 zł
FRAME DENTURE (REGARDLESS OF THE NUMBER OF TEETH) 2240 zł
SPLINT DENTURE 2200 zł
NYLON DENTURE  2010zł
PROTEZA AKRONOWA 2250 zł
ACETAL DENTURE 2180 zł
NAKŁADKA OCHRONNA 480 zł
SZYNA RELAKSACYJNA 700 zł
ADHESIVE BRIDGE (DIRECT METHOD) 870 zł
ADHESIVE BRIDGE (INDIRECT METHOD) 1790 zł
ZBROJENIE PROTEZY AKRYLOWEJ ŁUKIEM 180 zł
PODNIEBIENIE BEZBARWNE 790 zł
ŁYŻKA INDYWIDUALNA 120 zł
COMBINATION WORK
TELESCOPIC CROWN 1610 zł
BREDENT BALL-HEAD ATTACHMENT 980 zł
BALL-HEAD ATTACHMENT ON A CROWN-ROOT INLAY 950 zł
OBTURATOR 550 zł
MOCK-UP 370 zł
REPAIRS AND OTHERS
REPAIR OF AN ACRYLIC DENTURE 200 zł
ADDITION OF A TOOTH TO A DENTURE OR A CLASP (every point + PLN 35) 180-200 zł
RELINING OF A DENTURE, HOT 390 zł
RELINING OF A DENTURE, COLD 220 zł
KOREKTA PROTEZY 140 zł
EXPRESS SERVICE – all dentures +50%

 

Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.

Root canal treatment – a treatment method for irreversible infection of tooth pulp. It is based on the removal of the inflamed tooth tissue from the tooth’s core and canals, and filling it with specialised materials, mos often with gutta-pecha. The pulp is removed from the canals under local anaesthesia, and the canals are thoroughly cleanded and sealed. The entire procedure is carried out with the use od a dental operating microscope and with radiological supervision. Microscopic root canal therapy – the specialist endodontic treatment, it is the most modern and precise method applied in endodontics.

The price includes anaesthesia, a dental dam and basic dressings in case od a multi-step treatment.

 

Name Price
ROOT CANAL TREATMENT (1 CANAL) 560 zł
ROOT CANAL TREATMENT (2 CANALS) 760 zł
ROOT CANAL TREATMENT (3 CANALS) 910 zł
ROOT CANAL TREATMENT (4 CANALS) 1160 zł
ROOT CANAL RETREATMENT
ROOT CANAL TREATMENT (1 CANAL) 760 zł
ROOT CANAL TREATMENT (2 CANALS) 1080 zł
ROOT CANAL TREATMENT (3 CANALS) 1260 zł
ROOT CANAL TREATMENT (4 CANALS) 1490 zł
MICROSCOPE PROCEDURE 230 zł
REMOVAL OF BROKEN INSTRUMENT (PLN 80 FOR MICROSCOPE PROCEDURE INCLUDED) 510 zł
CLOSURE OF PERFORATION 340 zł
DRESSING REPLACEMENT IN A TOOTH UNDER ROOT CANAL TREATMENT 140 zł
RECONSTRUCTION FOR DENTAL DAM 240 zł
MICROSCOPIC REMOVAL OF A FIBREGLASS (PLN 80 FOR MICROSCOPE PROCEDURE INCLUDED) 510 zł
ZABIEGI ENDODONTYCZNE W ANALGOSEDACJI*
*w przypadku rozpoczęcia zabiegu i braku możliwości jego przeprowadzenia
z przyczyn wynikających ze strony pacjenta – pobrana zostanie opłata 200zł
+ 50%

 

The prices are valid in case od treatment with no complications. In case od medical complications the price od additional dressing is added.
Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.

„DENTA-MED”- A CLINIC FIT FOR CHILDREN
Our clinic responds to the needs of the youngest patients. It is extremaly important to provide appropriate dental care to our children from an early age. This will help us avoid complicated and often expensive treatments in the future. We organise adaptation visits to help your child feel comfortable in the new space of the dentist’s clinic, with new equipment and, most importantly, with the medical staff. The visits are organised in the form of play, combined with a dental checkup, oral hygiene instrutions and preparation of a treatment of deciduous and permanent teeth. Next to fillings in traditional colour shades, we also offer colourful fillings used for deciduous teeth. Our clinic cooperates with an orthodontist to provide you with preventive dentistry services and malocclusion treatment.

 

Name Price
ADAPTATION VISIT 150 zł
FILLING IN A DECIDUOUS TOOTH (SMALL) 200 zł
FILLING IN A DECIDUOUS TOOTH (MEDIUM) 220 zł
FILLING IN A DECIDUOUS TOOTH (LARGE) 270 zł
FILLING IN A DECIDUOUS TOOTH (COLOR) 260 zł
DRESSING 130 zł
DEVITALISATION (DRESSING INCLUDED) 150 zł
EXTRACTION WITHOUT ANAESTHESIA (WITH GEL, CHLORIDE) 170 zł
DECIDUOUS TOOTH EXTRACTION WITH ANAESTHESIA 230 zł
SURGICAL EXTRACTION OF A DECIDUOUS TOOTH (ANAESTHESIA INCLUDEED) 260 zł
SINGLE TOOTH SEALING 150 zł
SINGLE TOOTH SEALING WITH FISSURE EXPANDING 190 zł
SILVER IMPREGNATION (1 APPOINTMENT) 120 zł
FLUORIDATION OF PERMANENT TEETH 190 zł
FLUORIDATION OF DECIDOUOS TEETH 160 zł
REMINERALISATION OF PERMANENT TEETH 180 zł
REMINERALISATION OF DECIDOUOS TEETH 160 zł
SINGLE TOOTH VARNISHING 90 zł
DECIDOUOS TOOTH OPENING 120 zł
TREPANATION OF A SUBMUCOUS ABSCESS 130 zł
CHECKUP + PEDODONTIC CONSULTATION 120 zł
Name Price
PERIODONTAL CONSULTATION 190 zł
PERIODONTAL INSPECTION APPOINTMENT 170 zł
TEETH IMMOBILISATION WITH THE USE OF SPLINTS (1 TOOTH) 150 zł
SUBGINGIVAL SCALING – 1 ARC 390 zł
CLOSED CURETTAGE 1/2 ARCH 390 zł
CLOSED CURETTAGE (1 TOOTH) 230 zł
ZABIEG PŁATOWY 610-810 zł
PERIODONTAL POCKET RINNING 150 zł
CHLOSITE APPLICATION (1 POCKET) 200 zł
PERISOLV APPLICATION (1-3 TEETH) 230 zł
FILLING CORRECTION 130 zł
ELIMINATION OF AN OCCLUSION ISSUE 130 zł
SURGICAL TREATMENT OF GUM RECESSION (DEPENDING ON THE METHOD APPLIED) 610-1160 zł
SOFT TISSUE PLASTICS 390-830 zł
CLINICAL CROWN LENGTHENING PROCEDURE 500-940 zł
GINGIVECTOMY 500-720 zł

Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.

Name Price
ANALGOSEDATION (1H) 720 zł
ANALGOSEDATION (EACH SUBSEQUENT 0,5H) 280 zł
ALL DENTAL TREATMENTS IN ANALGOSEDATION + 50%
INTRAVENOUS ADMINISTRATION OD AN ANTIBIOTIC 100 zł
INHALATION SEDATION (nitrous oxide/oxygen) – to 0,5h 370 zł
INHALATION SEDATION (nitrous oxide/oxygen) (EACH SUBSEQUENT 0,5H) 230 zł
NASAL MASK FOR INHALATION SEDATION 100 zł
Name Price
ORTHODONTIC CONSULTATION 180zł
INSPECTION APPOINTMENT without braces 140zł
INSPECTION APPOINTMENT WITH REMOVABLE BRACES 170zł
REMOVABLE BRACES, ONE JAW 880zł
REMOVABLE BRACES, TWO JAWS 1230zł
TRAINER 590zł
ADDITIONAL SCREW 130-180zł
REPLACEMENT OF LABIAL BOW 160zł
REMOVABLE BRACE REPAIR + IMPRESSIONS (+APPOINTMENT COST) from 230zł
POLYMER PLANE 240zł
FRONT PLATE 100zł
BITE PLATE 400zł
DELAIRE MASK 480zł
PALATINE ARCH 230zł
LINGUAL ARCH 830zł
FIXED METAL BRACES 2280zł
FIXED METAL-TITANIUM BRACES (FOR ALLERGY SUFFERS) 2430zł
FIXED BRACES (CERAMIC FRONT, METAL SIDES. CERAMIC ELEMENT BETWEEN CANINES, METAL ON PREMOLARS) 2530zł
FULL CERAMIC ARCH 2810zł
FULL POLYCCRYSTALLINE ARCH 3160zł
FIXED BRACES, POLYCRYSTALLINE FRONT (METAL SIDES) 2710zł
SELF-LIGATING METAL BRACES 2910zł
SELF-LIGATING AESTHETHIC METAL BRACES Od 3010 zł
SELF-LIGATING AESTHETHIC BRACES 3360 zł
HAAS / HYRAX 1230zł
QVAD HELIX, BIHELIX 830zł
TELERADIOLOGY PICTURE EVALUATION 280zł
INSPECTION WITH FIXED BRACES 230zł
INSPECTION WITH TWO FIXED BRACES 280zł
1 COATED ARCH 280zł
2 COATED ARCHES 330zł
LIP BUMPER 530zł
EXSPANDER 610 zł
WYCIĄG ZEWNĄTRZUSTNY 580zł
FIXED REATINER + REMOVAL OF BRACES 610zł
REMOVABLE RETAINER + REMOVAL OF BRACES 710zł
NANCE APPLIANCE 560zł
DIAGNOSTIC MODELS 230zł
TWIN-BLOCK 1360zł
FIXED RETAINER + REMOVABLE RETAINER ON 1 DENTAL ARCH 940zł
RETAINER WYJMOWANY Z ELEMENTAMI
DRUCIANYMI BEZNIKLOWYMI
(aparat dla alergików)
700zł
INSPECTION APPOINTMENT (PATIENS WHO STARTED TREATMENT WITH FIXED BRACES IN OTHER CLINICS) Wycena
indywidualna
GLUING OF A BRACKET OR ANOTHER SINGLE ELEMENT 110-170zł
ŚCIĄGNIĘCIE APARATU (za 1 łuk zakładany poza Denta-Med) 340zł
USE OF ELASTICS 120zł
PEDIATRIC DENTURE Wycena
indywidualna
ORTHODONTIC MICRO IMPLANTS 510-610zł
LECZENIE APARATAMI INVISALIGN 10060-16560zł

 

Procedures, which are not included in the price list, are priced individually.
The price list od orthodontic procedures is not applicable to those who started orthodontic treatment in other clinics. Treatment costs are priced individually in such cases.

The contemporary approach to beauty combines many fields of medicine and requires an intergrated and interdisciplinary action. Aesthetic dntistry is a new, multidisciplinary approach to the facial aesthetics consisting in combination of aesthetic medicine and dentistry. Its goal is to create a beautiful smile by changing not only the look of the teeth, but also all the other elements of the whole face surface, which influence the smile. All these factors are vital to the patient’s overall comfort.

 

Name Price
CONSULTATION
(the fee shall be deducted from the price of the procedure at the time of the service)
210 zł
STYLAGE
Wypełniacz tkankowy na bazie kwasu hialuronowego from 980 zł for 1 ml
Odbudowa i nadanie objętości
(wolumetria, rekonstrukcja owalu twarzy)
from 1110 zł for 1 ml
Nawilżanie i biorewitalizacja Hydromax from 830 zł for 1 ml
Korekcja kształtu i objętości ust from 910 zł for 1 ml
STOMYGEN
BASIC from 850 zł
LIPS from 880 zł
TEXTURE from 960 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
1-na partia (twarz lub szyja lub dekolt) 800 zł
Twarz + szyja + dekolt 1330 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE Z FIBRYNĄ
1-na partia (twarz lub szyja lub dekolt) 1060 zł
Twarz + szyja + dekolt 1630 zł
Skóra głowy 1060 zł

(Except for the clinic laboratory in Kraków, Św. Gertrudy 4)

Name Price
SINGLE X-RAY 30zł
PANORAMIC X-RAY 70zł
PANORAMIC X-RAY, SECTION 40zł
WYSŁANIE PŁYTY CD ZE ZDJĘCIEM POCZTĄ 10zł

IMAGES DO NOT INCLUDE A DESCRIPTION.

 

(X-ray laboratory in the clinic in Kraków, Św. Gertrudy 4)

Name Price
Z-54 SINGLE X-RAY 30zł
Z-55 PANORAMIC X-RAY CD 50zł
Z-55 PANORAMIC X-RAY PLATE 60zł
Z-55 SECTIONAL X-RAY CD 30zł
Z-55 SECTIONAL X-RAY PLATE 35zł
CEPHALOMETRIC X-RAY CD 60zł
CEPHALOMETRIC X-RAY PLATE 70zł
CBCT X-RAY MICROTOMOGRAPHY 100zł
UPPER OR LOWER JAW TOMOGRAPHY 200zł
UPPER AND LOWER JAW TOMOGRAPHY 350zł
LARYNGOLOGICAL SINUS TOMOGRAPHY 250zł
COPY 5zł
WYSŁANIE PŁYTY CD ZE ZDJĘCIEM POCZTĄ 10zł

 

IMAGES DO NOT INCLUDE A DESCRIPTION.

Name Price
PORCELAIN VENEER 1830 zł
COMPOSITE VENEER 580 zł
COMPOSITE VENEER (FLOW INJECTION) 730 zł
PORCELAIN INLAY,ONLAY 1460 zł
COMPOSITE INLAY,ONLAY 850 zł
ADHESIVE BRIDGE (DIRECT METHOD) 800 zł
ADHESIVE BRIDGE (INDIRECT METHOD) 1680 zł
RELAXATION SPLINT 580 zł
MOCK-UP 310 zł