Stanowisko DENTA-MED w związku z COVID-19

AKTUALIZACJA 25.03.2020

PROCEDURY WDROŻONE

Personel medyczny bezwzględnie codziennie przeprowadza ankiety w formie badan przesiewowych z wszystkimi pacjentami telefonującymi oraz przybyłymi do gabinetów celem weryfikacji przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, co umożliwia dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy lekarskiej.
Kolejno potencjalny pacjent musi odpowiedzieć w formie ankiety na pytania między innymi o ostatnio odbyte podróże lub przebywanie w rejonach zagrożonych, a także o kontakty z osobami podróżującymi, lub będącymi w kwarantannie w celu oceny poziomu ryzyka związanego z wystąpieniem COVID-19, gdyż uważa się, że każda podróż, ukończona pomiędzy grudniem 2019 r. a marcem 2020 r., może nieść potencjalne niebezpieczeństwo.
Gabinet Denta-Med jest zapoznany z polityka CDC/PTS i ma ją wdrożoną z pracownikami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.
Gabinet ma wdrożone zalecenia dotyczące reżimu przyjęć pacjentów, jest to:
Przed wejściem pacjenta do gabinetu wykonujemy pomiar temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym, a także przed wizytą pacjent wypełnia kwestionariusz epidemiologiczny i go podpisuje. Każdy wchodzący pacjent wykonuje procedurę dezynfekcji rak przez bezdotykowy automat z płynem dezynfekcyjnym.
Kwestionariusz epidemiologiczny i pomiar temperatury ciała dotyczy wszystkich wchodzących do gabinetu.
W gabinecie przyjmowani są pacjenci wyłącznie niskiego ryzyka-wywiad negatywny, pomiar temperatury poniżej 37 st. C.
W recepcji gabinetu może przebywać tylko dwóch pacjentów z zachowaniem 2-metrowej, bezpiecznej odległości między nimi.
Gabinet odracza planowane leczenie stomatologiczne do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego (w każdej sytuacji, w której odroczenie wizyty nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia Pacjenta).
W trosce o bezpieczeństwo pacjentów nie realizujemy wizyt planowych u osób z grupy ryzyka tj.powyżej 65 roku życia.
Kontakt telefoniczny jest preferowana forma umawiania wizyt oraz kontaktem w sprawie konsultacji kontynuowania wcześniejszego leczenia z lekarzem prowadzącym.
Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wykonywane są wyłącznie zabiegi w trybie pilnym i przyspieszonym.
Wszelkie powierzchnie, z którymi kontaktują się pacjenci i pracownicy gabinetów stomatologicznych są w sposób szczególny, systematycznie poddawane procedurom służącym ochronie antywirusowej. Tak samo systematycznej i ciągłej dezynfekcji podlegają recepcja, lada recepcji i podkładki sztywne do wypełnienia wywiadów oraz środki piszące, kanapy poczekalni, klamki gabinetów i toaleta pacjentów. Ochronie antywirusowej podlega też szatnia pacjentów w szczególności zamki/uchwyty.
Bezwzględnemu reżimowi antywirusowemu podlega gabinet lekarski, w którym przyjmowany jest pacjent, a który każdorazowo jest przygotowywany przez personel medyczny przed przyjęciem na kolejną wizytę.
Gabinet zabezpiecza personel medyczny w zestaw ochronny, który zawiera:

  • ochraniające drogi oddechowe: maseczki chirurgiczne, maski jednokrotnego lub wielokrotnego użytku o standardzie Filtering Face Piece 2 (FFP2)
  • zabezpieczające oczy: gogle lub przyłbice
  • ochraniające ciało: fartuch medyczny ochronny z długimi rękawami
  • ochraniające ręce: rękawiczki zabiegowe
  • ochraniacze obuwia Pracownicy Denta-Med
  • czepki jednorazowe /ochraniacze

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Zespół DENTA-MED