NASZE PRACE PROTETYCZNE - PRZED I PO!Etap koron tymczasowych oraz efekt końcowy - korony porcelanowe / październik 2019

 Fizjologiczny brak drugich siekaczy uzupełniony mostami porcelanowymi na podbudowie tlenku cyrkonu. Wykonane przy użycia skanera wewnątrzustnego. Praca wykonana techniką cut back. 

  
 

Rekonstrukcja estetyczna w szczęce przy użyciu koron porcelanowych.